L-Carnitine

L-Carnitine: Bir enerji metabolizması molekülüdür ve bu yolla sperm enerji metabolizması üzerinde önemli rol oynar.

Yapılan çalışmalar carnitine maddesinin sperm hareketliliği , sayısı morfolojisi ve yoğunluğunun da önemli bir rol oynadığını göstermiştir.

Serbest oksijen radikali olarak adlandırılan metabolizma son ürünlerinin oluşturduğu hasarı azaltarak spermleri korumaya yardımcı olabilir

L-Carnitine

Bir antioksidan olarak, L-Carnitin DNA hücre membranını ROS zararından korur.

L-Carnitin aynı zamanda spermdeki enerji metabolizması için önemlidir bunun için uzun zincirli yağ asitlerinin iç mitokondri membranına transportu gerekmektedir.

L-Carnitin aynı zamanda pididimde yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır.

Bir plasebo-kontrollü çift-kör çalışmada sperm motilitesinin 6 ay L-Carnitin takviyesinden sonra önemli derecede gelişme gösterdiği tespit edilmiştir.

Ayrıca gebelik oranları da artmıştır.

Başka bir çalışmada, 60 subfertil erkek altı aylık zaman dilimi içinde günlük 2g ve 1g L-arnitinden ve L-asetil karnitinden (grup 1) veya plasebo (grup 2) almıştır.

Grup 1 hem sperm konsantrasyonu ve hem de motilitesinde önemli derecede artış tespit edilmiştir.

Ek olarak, ‘grup 1’de’ çalışmaya katılan 4 partnerde çalışma süresince gebelik gelişmiştir.

L-arjinin Spermin ve spermidin DNA üzerinde stabilize edici bir etkiye sahiptir ve L-arjinin aminoasidiyle yapısal benzerlikler gösterir.

2004 yılında yayınlanan bir çalışmada, 6 aylık periyod boyunca L-arjinin alan erkeklerde sperm motilitesinde gelişme kaydedilmiştir.

Daha erken bir çalışmada 178 katılımcının üç ay boyunca günlük 4g L-arjinin alan yüzde 74’ünde sperm dansite ve motilitesinde artış tespit edildi

L-karnitin spermin olgunlaşması için çok önemli gibi görünmektedir.

Daha fazla karnitin, daha fazla sperm ve üstelik daha fazla hareketli sperm anlamına gelir .

Araştırma özellikle hareketlilik açısından etkileyici.

Yeterince karnitine sahip olmamak, zayıf sperm gelişimine, fonksiyonuna ve hareketliliğine yol açar.

Sperm kalitesi günde 1g karnitinle bile artar. Kalitede iyileşme ile birlikte hareketlilikte iyileşme olur:

Günde iki kez alınan 2 g karnitin hareketli sperm yüzdesini % 25.5’ten % 46.7’ye yükseltir.

Normalde hareketli sperm oranı % 50 veya daha fazladır.

Etkileyici bir çalışmada, hareketli sperm oranları % 30’dan az olan 47 erkeğe üç ay boyunca günde 3 g karnitin verildi.

Çalışmanın sonunda inanılmaz bir şekilde % 80’inin hareket yetenekleri normale yakın hale gelmişti.

En önemlisi de , hızlı bir doğrusal hareketle ileri doğru hareket eden spermlerin yüzdesi arttı ki bunlar başarılı olmaları en muhtemel olan spermlerdir.

Karnitin desteği sperm sayısını da arttırdı.

İkinci bir çalışmada ise hareketli sperm yüzdesi düşük olan 100 erkeğe dört ay boyunca günde 3 g karnitin verildiğinde, hızlı doğrusal hareketli sperm oranı % 10.8’den % 18’e Genel hareketlilik % 26.9’dan% 37.7’ye yükselmiştir ve spermlerin hızı önemli ölçüde artmıştır.

Karnitin ayrıca sperm sayısını da önemli ölçüde arttırdı.

Diğer araştırmalar da günde 3g karnitin ile sayı ve hareket kabiliyetinde artış olduğunu göstermiştir.

2g L-karnitin ve 1g L-asetil-karnitin kombinasyonu artan sayı, hareketlilik ve morfolojiye yol açmıştır

Asıl soru şu: Bütün bu artışlar gebelik oranlarını arttırabilir mi? Cevap Evet.

Araştırmacılar 4 g asetilkarnitin verdiğinde, sadece hızlı doğrusal hareketli spermlerin yüzdesinde önemli artışlar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda eşlerinin % 35’inin de hamile kaldığını tespit etmişlerdir .

Sperm hareketliliği düşük olan erkeklerde L-karnitin CoQ10 ile kombine edildiğinde hareketlilik belirgin olarak gelişti ve kontrol grubunda % 6.8 olan gebelik oranları takviye alanların grubunda % 30’lara yükseldi .